dotdotdot

För att jag har ett liv att leva..

I'll be back, when the grey-zone comes back.